Preloader Logo

Basın Bülteni


Ekol Eğitim ve Sanat Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün programının “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği çerçevesinde Covid-19 salgınından etkilenen tüm çocukların yararlanabilmesi için 7-12 yaş çocuklara yönelik “COVADİO” isimli özgün bir kutu oyunu hazırladı.

Sivil Düşün programının “Bizi Bağlayan Şeyler” çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz “Büyülü Maske”isimli hikâye kitabının fantastik dünyasında, Ekoldrama’nın 22 yıllık saha deneyimi ile 7-12 yaş gurubu salgın döneminde çocuklar yaşıtları ile oyun oynama sürecinde bir yandan hepsinin ortak paydası olan Covid 19 ve diğer virütik hastalıklar ile ilgili duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşırken diğer yandan eksik olan bilgilerini tamamlayacaklardır.

“Çocuk en iyi oyunla ve sanatla eğitilir” mottosundan hareketle hazırlanan oyunda, kahramanlarının hayvanlar olduğu fantastik bir dünyada çocukları puan kazanmanın, finale ilk varmanın heyecanı ve neşesi içinde korkutmadan bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ana amaçtır.

Kutunun içindeki kullanma kılavuzu yardımı ile 2 maksimum 4 çocuğun  birlikte  oynayabileceği oyun için herhangi bir yetişkinin moderasyonuna htiyaç duyulmamaktadır.Covadio Kutu Oyunu  ilgili tüm dokümanlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşılabilir;

ekoldrama.com

facebook.com/EkolDrama/  I youtube.com/ekoldramasanat I instagram.com/ekoldrama/

Ekol Eğitim ve Sanat Derneği

Ekol Dernek, hukuksal anlamda dernek kimliğini almadan önce 1999 yılından itibaren Ekoldrama Eğitim Enstitüsü olarak proje faaliyetlerini sürdürmüş, bu kapsamda faaliyetlerini kamu ve özel fonlar, sivil toplum örgütleri, Kalkınma Ajansları, yerel yönetimler, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler bünyesinde açılan proje ve hibe programları için proje önerileri geliştirmiş ve uygulamıştır. Halen de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim, sanat ve oyun alanlarında çok deneyimli bir ekip ve gönüllü havuzuna sahip olan Ekol Eğitim ve Sanat Derneği toplumun her kesimine, özellikle çocuk ve gençlerin daha aktif toplumsal roller üslenmelerini sağlayacak eğitsel, sosyal ve kültürel projeler geliştirir.  

AB Sivil Düşün

Sivil Düşün, Türkiye’deki sivil toplumun ve aktivistlerin ihtiyaçlarını doğrudan ve hızlı bir şekilde karşılayan bir teknik destek programıdır. Sivil toplum örgütlerinin, ağların ve aktivistlerin AB programlarına yenilikçi, esnek ve kapsayıcı bir şekilde katılımını sağlamak için pratik yöntemler sunmaktadır. Bu program, aktif vatandaşlık için ortamın iyileştirilmesini ve örgütlü bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Sivil Düşün, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2012 yılında, IPA II Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı kapsamında başlatılmıştır. Türkiye’de başarılı bir şekilde hizmet vermesi sebebiyle Haziran 2018’de Sivil Düşün programının üçüncü aşaması (Sivil Düşün-III) başlatılmıştır. Aktivistlerin, derneklerin, vakıfların, ağların, platformların, sendikaların ve şehir konseylerinin Sivil Düşün desteğinden yararlanmaya yönelik başvuruları kabul edilmektedir.

Basın Bülteni