Preloader Logo

Kurumsal Eğitimlerimiz


Ekoldrama’nın 1999 yılından beri kurgulamış olduğu eğitimler en basit anlamıyla katılanların içinde yaşadıkları eğitici-öğretici bir süreçtir. Yaşayarak öğrenmenin temel felsefesi kişinin doğrudan doğruya kendi yaşadığı “yaşantılar” ile ilgili olarak çalışmasının ve düşünmesinin başkalarının yaşadığı ya da anlattıklarından daha anlamlı ve kalıcı olduğu, kişinin temas ettiği bilginin sorumluluğunu alacağı yönünde olmasıdır. Çünkü öğrenme sorumluluğu katılımcınındır.

Klasik eğitim ortamlarında katılımcı, eğitimi verenin yönlendirmeleri ile bilgiye ulaşır. Yaşayarak öğrenmede ise katılımcılar öğrenme süreci içinde etkin bir şekilde yer alır. Bilgiye ulaşma katılımcının eğitim ortamında yaşadıklarını kendisiyle ve profesyonel hayatıyla ilişkilendirmesi sayesinde gerçekleşir.

Niçin Kurumsal Eğitim?

Kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan doğru yapılandırılmış bir kurumsal eğitim programı, kurumlarda yaptığı işte başarılı, vizyon sahibi ve istikrarlı bir ekip oluşmasını sağlar. Kurumlar, bu istikrarlı ekiplerin içinden, geleceğin yöneticilerini belirler ve onları yeni konumlarına hazırlama fırsatı bulur. Eğitim, kurumsal gelişim ve başarı için çok önemlidir.

Kurumsal eğitimler bir şirketin başarı hikayesini yazmak için çok önemlidir. Çalışanlar bir şirketin gerçek varlıklarıdır ve değerleri yükseltilmezse şirket üzerinde olumsuz bir etki yaratırlar.

İyi eğitimli bir çalışan belirli bir işi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğunda daha az denetime ihtiyaç duyacak ve yaptığı işin kalitesi ve verimliliği artacaktır.

Kurumsal Eğitimin gerekliliklerinin tam olarak yerine getirildiği, sistematik bir eğitim programı ile performansın yükseltildiği, iyi ifade edilmiş bir kurumsal eğitim programları

Şirketlere hem para hem de insan gücü açısından büyük kazanç sağlar.


BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN


Kurumsal Eğitimlerimiz