Preloader Logo

Yaratıcı Drama Liderlik Sertifika Programı


 

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Sertifika Programı eğitim alanında yaratıcı drama tekniğini etkin kullanabilen bireylerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş altı aşamalı bir programdır.  Her bir aşaması 48 ders saatlik 6 aşamadan oluşan toplam 320 saatlik programı başarıyla tamamlayanlar katılımcılar okullarda ‘Yaratıcı drama eğitmeni’ olarak çalışma fırsatı bulurlar

Farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı nitelikli bir öğretmen eğitimi programı olan Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Sertifika Programının tüm aşamalarını tamamlayan katılımcılar, dramayı hem bir dersin işlenmesinde yöntem olarak, hem de bireysel gelişimlerini destekleyen bağımsız bir alan olarak kullanma fırsatını yakalıyor.

Eğitim sistemleri hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunda araştırıcı, üzgün buluş ve düşünce üreten, eleştirel düşünebilen, kendine güvenen, karar verme ve iletişim becerileri gelişmiş, farklı olay ve durumlar karşısında girişimci bireylere gereksinim duyulmaktadır. Ezberci, yani bilginin depolanmasına dayalı eğitim anlayışı, yaratıcı bireyler yetiştiremediği için geçerliliğini yitirmiştir. Bu değişmelere uygun bireyler yetiştirme gereksinimi, eğitim sistemlerini yeni yaklaşımlar ve yöntemler bulmak için zorlamaktadır. Günümüz eğitim anlayışlarında, çok yönlü zekâ ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde, öğretmen merkezli anlayışla öğrencinin davranışını bir bütün olarak geliştirmek yerine; öğrenci merkezli anlayışla öğrencinin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeye ve bilgiyi yapılandırmaya ağırlık verilmektedir.  Son yıllarda Türk Eğitim Sisteminde yer bulan ve giderek yaygınlaşan yaratıcı drama, öğrencinin merkeze alındığı eğitim yaklaşımları gereksinimini gidermede etkili bir alan olmuştur.

Yaratıcı drama, herhangi bir konunun, içeriğin, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden yararlanılarak, bir grupta ve bu grubu oluşturan bireylerin kendi yaşantılarından yola çıkarak, bildiğimiz çocuk oyunları ve diğer oyunların özelliklerini de işe katarak, oynuyormuş gibi süreçlerde canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama katılımcıların yaparak-yaşayarak öğrendikleri bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrenciler (katılımcılar) sıralarında oturmak yerine derse etkin olarak katılmaktadırlar. Dersin içeriğinin öğrenciler tarafından özümsenmesi, içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilip üzerinde düşünüldükten sonra dışa vurulması yaratıcı dramanın eğitsel amaçlarındandır.

Yapılan araştırmalar, yaşantılara dayalı olarak öğrenilen bilgilerin % 90 oranında hatırlandığını göstermektedir. Bu yaşantılar öğrencilerin farklı deneyimler geçirmelerine, problemler karşısında çözüm üretmelerine, yaratıcılıklarını kullanmalarına, kendilerini sözel ve bedensel olarak ifade etmelerine imkân vermektedir, Böylelikle öğrenci bilgiyi öğrenirken yaşama hazırlanır, yaşamın içinde öğrenir ve öğrenmeye istek duyar. Bu durum aynı zamanda, öğrencinin, öğrendiği bilgileri depolayıp saklamak yerine role girerek yaşam içerisinde kullanmasıdır. Bir yönüyle hayatın bir provasını yapmaktadır. Yaratıcı drama çalışmalarında, öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi, öğrencilerin yeniden denemeye istek duymalarını sağlamaktadır. Bu husus, ihtiyaç duyulan girişimci ve araştırmacı bireylerin ortaya çıkması için önemli bir noktadır.

Yaratıcı dramanın tanıtılması, eğitimle-sanalla ilişkisinin kurulması ve yaratıcı drama liderlik becerisinin kazanılması amacıyla Ekoldrama Sanat Evi tarafından oluşturulan program interaktif öğrenme metodlarını kullanarak eğitim vermek isteyen katılımcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Yaratıcı Drama Liderlik Sertifika Programı