Preloader Logo
Benim Hakkım, Çocuk Hakkı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ekol Eğitim ve Sanat Derneği olarak Koruncuk Vakfı çocukları ile günün anlam ve önemiyle örtüşen, “çocuklar olarak haklarımız nelerdir?”, ”demokrasi ne demektir?, “eşitlikten ne anlıyoruz?” başlıklarında önce yaratıcı drama ile farkındalık atölyesi ardından çocukların fikirlerini paylaştığı bir demokrasi forumu gerçekleştireceğiz. 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gerçekleşecek bu ekinlik; çocuk haklarına yönelik bir drama programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve sonrasında gerçekleşecek bir demokrasi forumu üzerine kurulmuştur. Projenin amacı çocuklara, insan haklarına sayılı ve demokratik bir toplumun yaşatılması için erek duyulan temel bilgi, tutum, sosyal becerileri fark ettirmektir.

Hazırlanan çocuk hakları drama eğitimi programıyla öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal alan özelliklerine katkısını belirlemek, çocukların haklarından ve özgürlüklerinden yararlanma düzeylerine etkisini tespit etmek ve katılımcı öğrencilerin görüşlerini belirtmelerine özgür bir alan sağlanır.

Demokrasi ve Çocuk Hakları Forumu ile katılımcı çocukların çocuk hakları gibi önemli bir sosyal problemi akranları ile ayrıntılarıyla tartışılması ve bu tartışmada daha aktif bir şekilde rol almaları hedeflenmektedir. Organize edilen forumda amaç; belli kararlara varmak değil, demokrasi toplumunu canlı olarak deneyimlemelerini sağlamak, çocukların sahip olduğu hakları değişik anlayışlarla ve farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.