Preloader Logo
Çocuk Yaratıcı Drama Eğitimi

Dramanın gücü, çocuklarda ve gençlerde yumuşak beceriler ve duygusal zekâ geliştirmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilmektedir ve bunlar geleneksel eğitim sistemi ile genellikle geliştirilmeyen becerilerdir. Drama iletişim becerilerini, ekip çalışmasını, diyalogu, müzakereyi, sosyalleşmeyi destekler. Hayal gücünü ve yaratıcılığı uyarır; uzak görünebilecek durumlarla insan davranışları ve empati hakkında daha iyi bir anlayış geliştirir. Eleştirel bir düşüncenin gelişmesini sağlar ve daha iyi ve daha bilinçli kararlar almamızı sağlar; bizi bedenlerimizi ve seslerimizi kullanmaya teşvik eder, bizi “hayır” demeye, ayakta durmaya, konuşmaya teşvik eder ve ilham verir.

Ekoldrama’ da her gün çocuklar için dramanın faydalarına ilk elden tanık oluyoruz ve çocuklarımızın çiçek açtığını görmek ve yaşamlarının tüm yönleri üzerinde önemli bir etkisi olan tam potansiyellerinin kilidini açmaktan zevk duyuyoruz. Drama, çocuklara rolleri, karakterleri ve geniş bir yaşam koşullarını prova etme fırsatı vererek, doğal olarak deneyimledikleri bireysel ve kişisel fikirleri ve duyguları keşfetmelerine ve bunlara hitap etmelerine yardımcı olur. Genel olarak, bu, çocukların 'gerçek' yaşam problemlerinden anlam kazanmalarını sağlar ve kendileri ve önemli başa çıkma mekanizmaları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.

Ekoldrama’ ya katılan en utangaç çocuklar bile, atölyede tam ve aktif bir rol alacak kadar emin olana kadar güvenlerini ve özgüvenlerini nazikçe oluştururlar. Kişisel yolculukları devam ettikçe, grupla nasıl etkileşime girdiklerine, bağımsız olarak konuştuklarına, fikir ve fikirlerini ifade ettiklerine ve kendilerini bir şov veya doğaçlama senaryosunda sunduklarına dair güven görülebiliyor. Monologlar ve senaryolar yazmak, sunmak ve sahne ve şovlara katılmak, hepsi çocuğun gelişmekte olan kelime dağarcığına katkıda bulunur. Kendilerini hem sözlü olarak farklı sesler ve tonlar kullanarak, hem de her ikisi de hayatta daha iyi ve daha etkili iletişimciler haline getirmenin anahtarı olan yüz ifadeleri ve vücut dili aracılığıyla ifade etmeye teşvik edilirler. Yaratıcı insanlar sorunları ve fırsatları farklı bir şekilde ve farklı perspektiflerden görebilir, taze zihinleriyle düşünebilir ve yeni fikirler üretebilirler- bu hayati bir yaşam becerisidir ve genellikle yenilik ve girişimciliğin itici gücüdür. Ekoldrama’ da çocuklarımız hayal güçlerini yaptıkları her şeyde kullanıyor ve hikaye gelişiminde liderlik yapıyor ve sorunlara çözüm üretiyor.

Drama, çocukların problem çözme becerilerine rehberlik eder ve onları desteklerken aynı zamanda teşvik etmeye çalışır ve sorunların nasıl çözüleceğine dair artan bir farkındalık oluşturur. Bu farkındalık, yetişkinliğe giden yolda çocuklarımızın iyi birer birey olmaları konusunda katkı sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki her yetişkin birer çocuktu.  Birbirlerinin fikirlerini ve düşüncelerini dinlemeye ve sırayla almaya teşvik ediyoruz. Çocuklar güçlü bir şekilde odaklandıklarında ve konsantre olduklarında genel anlayışları artar. Oyunların çoğu, evlerinin dışındaki dünyada hayati önem taşıyan bir beceri olan konsantrasyon geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.