Preloader Logo
Çocuk Yaratıcı Drama Kursları

Çocuk Yaratıcı Drama Kursları

İnsanlara birçok yöntemle avantaj sağlayan, onlara pozitif enerjiler, ruhsal düşünme ve empati kurma imkanı veren drama, cinsiyet fark etmeden her yaştan insana farklı dozlarda etkiler bırakabilmektedir. Geleceğin bugünleri olan çocuklar için farklı yönlerden olumlu etkiler bırakan drama, onların yaşına da uygun olacak şekilde ve onları geleceğe her zaman güler yüzle hazırlayacak müfredatlara sahiptir. Çoğunlukla tiyatroyu kendi hâkimiyeti altına alan drama, çocuk yaratıcı drama kursları ile tam bir kişisel gelişim eğitimi tadı vermektedir. Hayata hazırlanma ve hayatı tanıma süreçleri için bir eğitim olacağı olan drama, fikir sahibi olmayı ve fikir sahibi oldukça da hayata bakış açıları meydana getirmektedir.

Çocuk Yaratıcı Drama Kursları Yararları

Hayatın bir yansıması olan ve ruhun çeşitliliğini ortaya çıkaran dramanın, hayal gücü en derinlerde ve en yükseklerde olan çocuklara uyarlanmış müfredata sahip olanı çocuk yaratıcı drama için kurslar var ve bu kurslar çocukların gelişimi, özellikle de kişisel gelişimi için büyük önem taşır. Hayal gücünü en kuytudan en uça kadar kullanmayı sağlayan çocuk yaratıcı drama kursları, asla yanlış içeriklere sahip değildir. Yaratıcı düşünme esas alınır ve gerekirse balıklar uçar, kuşlar da yüzer. Hayat insanlara her zaman iyiyi ve kötüyü bilmecelerle öğretir ve drama da çocukları bu dramaya kurslarla hazırlar. Bu kurslar kişilik gelişimlerine olduğu kadar büyümeye hazırlanma konusunda da avantajlar sağlar. Çocuklar drama özellikle de yaratıcı drama ile duyguları ayırt etmeyi ve duygularıyla başa Çıkmazı öğrenir. Çocuk yaratıcı drama kursları, geleceğin yetişkinleri, sağlığı, sanayisi, teknolojisi, ticareti, ahlakı vs. Olan çocukları hayata karşı hem psikolojik hem de fiziki olarak hazırlamaktadır.

Düşünmek üzerine olan ve her türlü karakterle başa çıkabilmek üzerine kuru olan yaratıcı drama, çocuklarda problemleri çözme yeteceğini arttırır, hayal ile gerçek arasında sıkı bağlar kurmayı ama bu bağa rağmen, hayal ile gerçek arasındaki sınırı da iyi kullanmasını sağlamaktadır. Kişisel gelişime ve geleceğe adımlarına büyük katkılar sağlayan çocuk yaratıcı drama kursları, çocuklara farklı bakış açıları, bu bakış açılarının oluşmasında etkisi büyük olan düşüncelerine de estetik ve düşünsel değerler katar. Çocukları, ağaç misali yaşken eğitip, geleceğe faydalı ve ruh hali düzgün çocuklar bırakılması sağlanır.  

Çocuk Yaratıcı Drama Kursları Hakkında 

Çocuk yaratıcı drama kursları, her yaşa uygun olarak müfredatlara ayrılıyor ve kategorilere uygun olarak oyun ve uygulama içeriyor. Hem ezbere hem de doğaçlama olarak yürütülen tiyatro ile empati kurmaya ve karşıdaki kişiyi anlama yönelik olarak eğitimler veriliyor. Belirli saatlerde ve günlerde olarak sunulan programlar ile çocuk yaratıcı drama kursları, hayata karşı provalar yaptırıyor ve duyguları ön plana alarak, mantık ile arkadan destek verilmesini öğretiyor. Sınırsız yaratıcılık imkanı bulunan dünyamızda, çocukların hayal güçlerini daha da kuvvetlendirerek üretmeleri sağlanıyor ve bütün bunlar belirli programlar ve belirli sınırlar içerisinde yapılıyor.

20 Yıllık eğitim tecrübesine sahip Ekoldrama çocuk yaratıcı drama kursları hakkında mutlaka bilgi alın.