Preloader Logo
Çocuklar İçin Yaratıcı Resim Atölyesi

Çocuklar İçin Yaratıcı Resim Atölyesi Akademili değerli eğitmen ve ressam Nursel Balpınar ile çocuklar için yaratıcı resim derslerimiz başlıyor. Çocuğun aklı yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Ortak anlatım aracı olan dil ile kendini anlatamayan çocuk sanat dili ile kendini anlatabilir. Çocuk, konuşarak ifade edemediklerini resim yoluyla ifade edebilir. Çocuk resimleri, çocuğun ruh ve beden gelişiminde dikkat çeken bir uygulama alanıdır. Çocuk resimleri, çocuğun gerçek dünya ile çocukça bakışın kurduğu iletişim göstergesidir. Resim yaparak duygusal, algısal, gelişmeye yol bulur. Gökyüzünü kırmızıya ağacı maviye boyayabilen, güneşe kaş göz burun çizebilen, ay dedeyi güldüren çocuğun dünyası, kalıplara sığmayacak kadar özgür ve özgündür. Soyut düşünmeden gelen yolu çizgi renk ve leke ile somutlaştırır. Bu yolla çocuk kendine ait bilinmezlerin ipuçlarını yakalamaya başlar. Kendini, yapmış olduğu resimlerle keşfe başlar. Çünkü çocuk resimlerinin temelinde baskısız ruh açılımı vardır.

Atölye ortamında çok yönlü ve spontane bir eğitim söz konusudur. Suluboya, pastel, karışık materyaller ile yapılacak çalışmaların aldığı süreçte çocuk, çevresinde gördüğü birçok ayrı elemanı, anlamlı bir bütünlüğe dönüştürür. Bu seçme yorumlama yeniden biçimleme sürecinin sonunda ortaya çıkan ürün bir yapıt olmaktan çok çocuktan bir parçadır. Onun düşünüşü, onun duyuşu, onun görüşüdür. Sanatın çıkış noktası insan ruhu olduğu için bu alan; çocuk bilinmezlerinin bilinmesine ortam hazırlar. Sanat, özellikle çocukların hayal gücünü yansıtır. Onların özgüven kazanmasına neden olur. Özgürlük ve özgünlük anlamında isabetli kararlar almalarına yardımcı olur, yaşam biçimleri, hayata ve olaylara bakışları değişir. Karşılaşılan zorluklar karşısında geliştirir. Sanatsal güzelliklerden zevk alabilen, kendi kültürünü tanıyan, çevresine ve sanat eserlerine eleştirel bir gözle bakabilen çocuklar yetiştirmek günümüz eğitim sistemi içinde sanat eğitiminden beklenen genel istemlerdir. Eğitimin bir amacı da bireysel (duygusal) zekânın işlenerek en yararlı hale getirilmesidir. Resim eğitimi ile bireysel (duygusal) zekânın, bilimsel tutarlılık ve sezgisel yaratıcı bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır. Çocuk, zekâsı ve sezgileriyle yaşadığı için zaten spontane bir yapıdadır. Bu nedenle çocuğun bireysel istek ve beklentilerin sınır tanımazlığı, çok yönlü düşünebilmeyi, sanat eğitiminde de kadar özgürlüğü ve özgünlüğü de gerektirir. Gerek teknik, gerekse sanat ve estetik bağlamda, bilgi çağında yetişen çocuklar, iletişim araçlarının çeşitliliği, çokluğu ve çağdaş entelektüel düzeydeki yeni bilgilenme kaynaklarının çoğulluğu, bilgiye kolay erişimin doğal sonucu olarak, özgürlüğün ve özgünlüğün sanat eğitimindeki rolünü vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya koymaktadır.

Sorumluluk alma, yaratıcı düşünme, değişime uyum sağlama, problem çözme, etkili iletişim kurma, grupla çalışma, iş birliğine yatkınlık, karmaşık sistemleri anlama gibi özellikler ayrımsız olarak bütün çocukların ortak problemidir. Çizgi ve karalama çalışmalarından sonra çocuklar serbest biçimler oluşturmaya yönlendirilebilirler. Biçimleri renklendirmek, çeşitli dokularla kaplamak, ayrıca biçimler ve yüzey arasındaki espas ilişkilerini ayarlamak, çocuklarda bir kompozisyon çözümlemesine doğru bir yönelime götürecektir. Çocukta sanat eğitimi, onların aynı zamanda psikolojik gereksinmelerinin gereğidir. Çocuğun kendisini tanıması, tanıtması kendini değerlendirmesinde, bu sanat eğitimi süreçleri önemli rol oynar. Çocuk sanat eğitimi, eğitimin diğer süreçleri kadar önemlidir. Resim eğitimi diğer bütün sanat dallarının eğitimi gibi duyarlıkların eğitimidir. Sanat eğitiminde ders dışı etkinliklerin olumlu sonuçları vardır. Resim eğitimi ile çocuk kısa zaman içerisinde hızlı bir biçimde, “gözle düşünme” yetisi kazanır. Sanatın zarafeti ve incelikleriyle buluşturmadan; çocuğun hoşgörülü, sabırlı kılabilmenin mümkün olmadığını kabul etmek gerekir. *8 Hafta sürecek olan eğitimin sonunda bir sergi gerçekleşecektir.