Preloader Logo
Drama Nedir?

Drama, diyalog ve performans sentezi ile kurulan kurgusal bir dışa vurumdur. Bazı eylemlerin taklidi olan edebi türlerden biridir. Basit bir deyişle, drama pandomim veya diyalogda bir hikâye sunan düz yazı veya mısra kompozisyonudur. Drama kelimesi Yunanca bir kelime olup eylem veyahut hareket anlamlarına gelmektedir.  Eski Yunan filozofu Aristoteles bu terimi Poetik adı verilen çok etkili bir incelemede kullandı. Bu metinde Aristoteles, kompozisyonlarında yaygın olarak tanınabileceğini düşündüğü temel özelliklere göre farklı şiir biçimlerini sınıflandırmıştır.

Bir tiyatrodaki izleyicilerin önünde "harekete geçen" şiirsel kompozisyonları tanımlamak için "drama" terimini kullandı. Aristoteles, drama “şiir” biçimlerini tanımlamak için genel bir terim olarak sunarken, bu kategoride komedi ve trajedi de dâhil olmak üzere farklı kompozisyon türleri tanımladı. Romalı teorisyen Horace, amaçlarının ya memnun etmek ya da öğretmek olduğunu öne sürdüğünde, bu şiirsel biçimlere başka bir bakış açısı getirdi. Her ne kadar Aristoteles'in dramaların orijinal değerlendirmesine ek olarak dramadaki çeşitli tanımların ve gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerekse de, tanıttığı sınıflandırma terimlerinin çoğu bugün hala kullanılmaktadır veya tartışılmaktadır.

Tüm sanatlar gibi Drama da öğrencilerin başkalarıyla iletişim kurmalarına ve bunu yeni yollarla anlamalarına olanak tanır. Drama ayrıca öğrencilerin tolerans ve empati geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin kendi dünyaları ve kendileri hakkındaki algılarını desteklemektedir. Dramatik keşif, öğrencilere başka türlü ifade etmeleri mümkün olmayabilecek duygu, düşünce ve hayaller için bir çıkış sağlayabilir. Sadece birkaç dakika için, BAŞKA BİR OLABİLİRSİNİZ, yeni bir rol keşfedebilir, kendi yaşamınızdan kaynaklanan gerçek sorunlara ya da edebiyat ya da tarihsel figürlerde karakterlerin karşılaştığı sorunlara yönelik çeşitli kişisel seçimleri ve çözümleri deneyebilir ve geliştirebilirsiniz. Bu, eylemlerin ve sonuçların incelenebileceği, tartışılabileceği ve gerçek anlamda bu tür deneylerin "gerçek" dünyada yol açacağı tehlikeler ve tuzaklar olmadan deneyim edilen GÜVENLİ bir Atmosfer de olabilir.

Okullardaki Dramatik Sanatların belki de en önemli nedeni budur. Yine de Drama'nın yapabileceği çok daha fazlası var. Tüm Dramanın merkezinde İLETİŞİM vardır. Tüm sanatlar gibi Drama da öğrencilerin başkalarıyla iletişim kurmalarına ve yeni yollarla anlamalarına olanak tanır. Belki de diğer sanat türlerinden daha fazla olan Drama, günümüzün giderek artan bilgi merkezli dünyasında gerekli olan iletişimin PRATİK yönleri konusunda da eğitim vermektedir.

Dramatik etkinliğe katılım, öğrenciye hayatın her alanında iyi hizmet verecek olan ÖZ KONTROL ve DİSİPLİN'i gerektirir. Drama öğrencileri, birlikte çalışmayı, işbirliği yapmayı, bir grubun her üyesinin katkıda bulunabileceği en iyi yolu bulmayı ve başkalarının bakış açılarını ve katkılarını dinlemeyi ve kabul etmeyi öğreneceklerdir. Drama, öğrencileri hiyerarşik olmaktan ziyade giderek TAKIM ODAKLI bir dünyada yaşama hazırlamaya yönelik önemli olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle drama eğitimi oldukça elzem olarak kabul edilir.