Preloader Logo
istanbul Kamera Önü Oyunculuk Kursları

Kamera Önü Oyunculuk Kursları 

     Günden güne daha çok artan televizyon ve sinema merakı, televizyon kullanan kişi sayısı ve popüler hale gelmenin kolay olması, oyunculukta yeteneği ya da oyunculukta merakı olan herkesin oyunculuka karşı hevesleri oluşmaya başlamıştır. Televizyon ve sinema sektörünün bu ani ve hızlı gelişmesi ile oyuncuların sayısı da büyük artış göstermiş ve Ekoldrama Sanat Evi, yeteneği olanları başta olmak üzere, oyunculuğa merakı olanları bünyesine almakta ve onların bu alanda gelişmesi için gerekli olan eğitim ve özgüveni vermektedir.

Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi 

      Oyunculuğa merakı olanların ve bu alanda yetenekli olanların, amacı dizi ve film sektörlerinde kariyer yapabilmek olanların alabilmesi adına kamera önü oyunculuk kursları bulunuyor. Ekoldrama, bu alanda yüksek seviye eğitim veriyor ve oyuncu adaylarına yoğun olarak müfredatlar düzenleniyor. Uzman eğitmenler tarafından, alanında yüksek eğitime sahip ve donanımlı olan oyuncular yetiştiriliyor. Uzman eğitmenler eğitimleri verdikleri gibi, kamera önü oyunculuk, senaryo çalışmaları, çekim senaryolarında hataları gözlemlemek ve bu senaryolara çalışma süreçleri, karakteri tanıma, role bürünebilme ve hissettirme, enerjiyi en üst seviyede tutabilme, duyguları beden dili ile dışarıya gösterebilme ve gözleriyle de duyguyu yaşayabilme konularında eğitimler veriyor ve yapılan hataları gözlemleyerek, yönlendirmelerde bulunuyor. Bu denli kapsamlı eğitime ek olarak, ileri seviyeye gelmiş olan oyunculara özel olarak kamera önü oyunculuk tecrübesi de kazandırılıyor. Derslere kameralar dahil edilmeye başlanıyor ve böylece hem kamera korkusu azaltılabilmiş oluyor hem de tecrübeler kazanılmamış oluyor.

Kamera Önü Oyunculuk Eğitimleri Yanı Sıra Neler Kazanılıyor? 

     Kamera önü oyunculuk kurslarına katılan öğrenciler, oyunculuk eğitimlerine ek olarak diksiyon, ikna edici ve etkili, doğru konuşma eğitimleri de alıyor ve tekniksek olarak ses ve nefes teknikleri eğitimleri alıyorlar. Profesyonel olarak oyuncu olup, kamera önü oyunculuk yapma hedefine sahip olan kişilere verilen diksiyon eğitimleri ile, yapılan çekimler sırasında, seslendirmeyi doğru yapmaları ve kendilerini doğru ifade edebilmeleri öğretiliyor ve rekabet ortamları oluşması durumunda başvurulmuş olan projelerde seçilme şansını büyük oranda arttırabiliyor. 

Ekoldrama ve Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi

     Kamera Önü Oyunculuk kursları, alanında kendini geliştirmiş ve bünyesinde bulunan uzman eğitmenler ile kamera önü oyunculuk eğitimi konusunda kendini kanıtlamış olan Ekoldrama, yetiştirdiği oyuncuların sevdiğimiz isimler olması, televizyon ve sinemalarda sıkça gördüğümüz kişiler olması ile alanında hep en iyi olmayı başarmıştır. Kamera önü oyunculuk alanında hazırladığı müfredat, çalışma ortamı ve teknikle eğitimler ile 12 haftalık bir program sunuyor. 12 haftalık kamera önü oyunculuk eğitimleri ile katılımcılar sertifikalar veriyor ve, gerçekten güvendiği ve iyi olduğunu düşündüğü kişileri de projeler yönlendiriyor. Bu alanda açılan eğitimlerin ilk zamanlarından bu yana, televizyon ve sinema sektörüne birçok ünlü oyuncu kazandırdık ve aldıkları kamera önü oyunculuk eğitimleri ile Ekol Drama kalitesini de gözler önüne sermektedir.