Preloader Logo
İstanbul Tiyatro Eğitim Kursları

İstanbul Tiyatro Eğitim Kursları

     Sanatlar arasında en kendin olduğun ve en ruhunu dışarıya vurabildiğin tiyatro, kendine bir çizgi belirleyip, sınırlarında dolaştığın bir yolculuk değil, içerisinde olduğun, hayal gücünle içinde tıkılı kaldığın sınırlarından kurtulmanı sağlayan ve tek bir çizgi üzerinden değil, onlarca çizgi üzerinden ilerlediğin bir yolculuktur. Tiyatro eğitim kursları, her yaştan insana, bugüne kadar üzerinde olan ilgiyi sürekli olarak arttırmış olan tiyatro ile ilgili olan tüm kavram ve terimleri öğretip, bu yolculukta karşısına çıkabilecek bütün engellerle başa çıkmayı sağlamaktadır. Katılımcının yaş düzeyine göre hazırlanan müfredat ile eğitim sonunda, oyuncu-seyirci, yazar-yönetmen, sahne-tasarımcı arasındaki ilişkiyi, özellikle de yaratıcı ilişkiyi, kurulmuş olan dengeyi ve bu büyük sanat dalının diğer bütün sanatlarla olan ilişkisini öğrenmektedir.

Tiyatro Eğitim Kursları Nasıl Bakış Açısı Kazandırır?

     Sanatların en geçmişten geleni ve en sınırsız olanı tiyatro, tiyatro eğitim kursları ile bütün detaylarına kadar öğrenilmekte ve içinde oldukça da farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Tiyatro gibi uzun ve soluklanılmaması gereken bir yolculukta yaratıcı drama teknikleri ile disiplinler öğrenilir ve bütün bu disiplinler arasındaki ilişki araştırılır, yorumlama sanatı öğrenilir, bu sanatlar ile de katılımcılar kendine farklı bakış açıları katar. Farklı karakterlere can verildikçe ve bu karakterlere kendini vererek, karakteri anlayarak atılan adımlar ile daha farklı bakış açıları ile olaylara yaklaşım pencereleri daha geniş bir hal alır. Günlük standart yaşantıdan, rutin olaylardan ve sıkışıp kalınan hayatlardan kurtulup farklı, derin ve temiz bir nefes alabilme imkanıdır tiyatro. Tiyatro eğitim kursları, aldırdığı nefesler ve kattığı bakış açıları ile, içinde bulunulan gruplarda sorunların çözümüne öncülük etmeyi, kişinin önce kendini sevmesini ve kendiyle her en olursa olsun barışık olmayı öğrettiği bir kişisel eğitim alanıdır.

Tiyatro Eğitim Kursları Program ve Faydaları

     Tiyatro eğitim kursları, katılımcıların yaş kategorisine ve düzeyine uygun olarak müfredata sahiptir. Müfredat hazırlanırken, tiyatro eğitim kursları sonunda katılımcıya katılmak istenen duygular, özellikler göz önünde bulunduruluyor ve buna göre programlar hazırlanıyor. Önce ses ve nefes egzersizleri ile uygulamalı olarak başlayan derslere ek olarak sözel eğitimler eklenmektedir. Sözel dersler kişisel eğitim dersleri niteliğindedir ve kişiye farklı bakış açıları kazandırmanın ve hayal gücünün sınır kapılarının açılmasının temelleri bu derslerle atılır. Alanında profesyonel olan kişiler tarafından verilen eğitimler sürecinde, sahneye ve salonlara alışılır. Önce sahne heyecanı atılır, ardından da sahneye adapte olma, seyirciye hem beden dili hem mimiklerle sesiz anda bile anlatılmak istenen şeyin anlatılması öğrenilir. Hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişimler kazanılır, empati kurma, doğaçlama yapma, hızlı çözüm üretme, seyircinin kitlesini öğrenip ona uygun olarak davranışlarda bulunma gibi yetenekler kazandırılır. Kişisel gelişim eğitimleri sürecinde sahneye adapte olmayı sağlamak ile de tiyatro eğitim kursları, hedeflediği başarıyı da elde etmiş olmaktadır.