Preloader Logo
Oyunculuk Eğitim Kursları

İstanbul Sinema Dizi Oyunculuk Eğitim Kursları

      Farklı karakterlere can verip kendilerini biraz olsun yalnız bırakmak isteyenler, kendilerine özgüven katmak, stresten kurtulmak isteyen ve en önemlisi oyunculuğa merakı ve de yeteneği olanlar oyunculuk eğitim kursları ile, bütün isteklerini yerine getirebiliyorlar. Oyunculuk alanında çok kapsamlı ve birbiriyle sıkı bağlantıları olan müfredatlar ile yoğun olan bir süreç eğitimidir. Oyunculuk eğitim kursları, oyunculuk hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra, oyuncuların sahnedeki duruşu, seyirci varlığında onlarla olan iletişimi ve sahnedeki oyun arkadaşı ile olan iletişimi hakkında da bilgiler vermekte ve bu anlamdaki teknik karışıklıkları önlemek amacıyla temel egzersizler vermektedir. Profesyonel oyunculuğa sahip olunamasa bile, bu eğitimler sonucunda katılımcıların yaşamlarına pozitif getirileri olmaktadır. Oyunculuk eğitim kursları sonunda performans sergilenecek ve bu programlara benzersizlik katacaktır. Oyunculuk eğitim kursları, oyunculuğun da temelinde olan dört ana başlıktan meydana gelmektedir.

Oyunculuk

     Vücudun jest ve mimiklerinin sahneye hakimiyeti ve sahnedeki duruşu sağlamlaştırmak için gerekli olan enerji ve nefes çalışmaları verilmektedir. Ses ve nefes kontrolü için koro çalışmaları, nefes açıcı ve sesi kontrolü sağlayacak hareketler yapılmaktadır. Farklı bir yaşantıyı canlandırmak adına, kendine ait olan tavır ve davranışların arka plana atılması ve sözlerin yanı sıra sözsüz bir şekilde de seyirciye anlatılmak istenenin hissini verebilme gibi durumlar öğrenilmektedir.

Şan (Ses ve Nefes)

     Oyunculuk eğitimi kursları, oyuncuların sahneye adapte olması, heyecanlarına yenik düşmesini önlemesi için eğitimler sağlıyor. Sahnede ses kullanımı ve kullanılan sesin seyirciye doğru tonda ve tansiyonda aktarılması sağlanıyor ve ses kaslarının çalışması için motor alışkanlıklar kazandırılıyor.

Dramaturgi

     Dramaturgi denilen şey aslında metnin yazılmasından sahnelenmesine kadar geçen bütün süreci gözler önüne sermektedir. Bütün bu süreç dramaturgi başlığında incelenebilir. Sahnelenecek olan metnin seçilmesi, metni ve metnin yazarını tanıma araştırmaları, metnin yorumlanması, oyuncuların çalışmaları, provalar, seyirci kitlesinin araştırılması ve son buluşma denilen sergileme; bunların her biri bir süreçtir ve bu süreç dramaturgi başlığı altındadır. Oyunculuk eğitimi kursları, dramaturginin ne olduğunu ve bu süreci yorumlamayı öğretecek. Oyunculuğun güzel sergilenmesi için gerekli olan şeylerden birisi oyunu anlamaktır. Oyunu anladıktan sonra rolünü tanımak alınacak olan oyunculuk eğitimi ile daha kolay hale gelecektir.

Beden Dramaturgisi

     Beden dramaturgisi yani bedende yaratıcı ifade, oyuncuların yaratıcı ifadelere odaklanmasını ve herhangi bir tema üzerinden yaratıcı olmayı öğrenecektir. Oyunculuk eğitimi kursları son aşaması olan bu aşamada, bedeni biçimlendirme, hareketlerle dil gibi uygulamalar öğrenilecektir. İfade zenginliği kazandırılmakta ve özellikle doğaçlama denilen kavramın önemi anlaşılmaktadır.

Oyunculuk Eğitimi Kurslarına Kimler Katılabilir?

      Oyunculuk eğitimi kursları, doğaçlama yeteneği, özgüven, kişisel gelişim, insanlarla iletişim, etkili konuşma, kendini ifade edebilme gibi özellikleri katılımcılara kazandırıyor. Katılım sağlanabilmesi için herhangi bir özellik aranmamaktadır. Olması gereken tek şey, kişide profesyonel olma hedefi ya da oyunculuğa karşı bir ilgi, sevgidir. Katılımlar sonrasında, sahneye hakimiyet, jest ve mimiklerle çok şey ifade edebilme özelliği ve ani çözüm üretebilme yetenekleri kazanılmaktadır.